De gemeente Almere gaat voor de zomervakantie 2021 (bouwvak periode) een rioolpersleiding aanleggen langs de volgende wegen:

Goudplevierweg
Kievitsweg
Vogeldreef
Goudvinklaan (tot aan het gemaal)
Paradijsvogelweg

De persleiding wordt aangelegd om enerzijds rioolwater vanaf het gebied boven de Goudplevierweg te kunnen afvoeren via gemaal Vogelhorst en anderzijds een huidige persleiding te vervangen die de Prieelvogelweg koppelt met Vogelhorst.

De gemeente geeft aan dat er geen overlast zal worden veroorzaakt.