Woensdag 30 oktober was een prachtige herfstdag en een topdag voor een wandeling. Belangenvereniging Almere Hout, een platform van bewoners in Vogelhorst, had wethouder Hilde van Garderen uitgenodigd voor een wandeling door deze mooie wijk gelegen in Almere Hout.

Deze winter wordt er een begin gemaakt met de aanleg van Park De Bult in het nieuwe deel van Vogelhorst. De Bult is een archeologische vindplaats waar omheen een nieuw wandelgebied wordt aangelegd. Bewoners zijn heel blij met deze nieuwe natuur waarvan de hele wijk straks kan genieten. Aan de wethouder is gevraagd om het Houtduifpad te laten aansluiten op het nieuwe fietspad dat wordt aangelegd in het park. Op die manier worden alle wandel- en fietspaden in Vogelhorst op elkaar aangesloten.

Tijdens de wandeling is ook stil gestaan bij de belangrijke taak van de schapen die nu voor het 2e jaar worden ingezet voor de begrazing van het grasland en het beheersen van de berenklauw en woekerende clematis. In sommige delen van het bosgebied waar de schapen niet kunnen komen, is een groep bewoners actief om er voor te zorgen dat de wijk mooi blijft. Bewoners van Vogelhorst zijn blij met het vele groen in de wijk en waarderen de goede samenwerking met de gemeente.

De belangenvereniging heeft de wethouder gevraagd om de hoofdlanen van de wijk aantrekkelijk te houden en goed toegankelijk voor minder validen. Ook is gesproken over de gemeentelijke medewerking bij het plaatsen van drie AED’s; automatische externe defibrillators die het hartritme weer herstellen bij een hartstilstand. Het plaatsen van AED’s is een initiatief van Stichting Ontmoetingshuis De Kern en waarvoor in de wijk Vogelhorst al bijna € 12.000 is opgehaald.

Al met al een geslaagde wandeling op een mooie herfstdag.