De werkgroep windmolens is nadrukkelijk betrokken bij de inspraakprocedure met betrekking tot windpark Zeewolde. Onderdeel van dit windpark is de plaatsing van 17 windmolens langs de A27 met een tiphoogte van 220m op slechts 800-3000 meter van onze wijk. De BAH heeft haar zienswijze ingediend over de te verwachten overlast. Inmiddels buigt de Raad van State zich over de bezwaren en zal medio 2018 uitspraak doen. Lees meer…