Windmolens

De werkgroep windmolens is nadrukkelijk betrokken bij de inspraakprocedure met betrekking tot windpark Zeewolde. Onderdeel van dit windpark is de plaatsing van 17 windmolens langs de A27 met een tiphoogte van 220m op slechts 800-3000 meter van onze wijk. De BAH heeft...

Vogelhorst 2

De werkgroep Vogelhorst 2 heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het op de kaart zetten van dit deel van onze wijk. Met de gemeente is van gedachten gewisseld over de voordelen van onze wijk. Dit is als input gebruikt voor de campagne van de gemeente voor de...

Wateroverlast

Dit jaar hadden we zowel successen als teleurstellingen in relatie tot de wateroverlast in de wijk. Na het aanbrengen van een nieuwe vlotterunit is het waterpeil van de Zwaansvijver beter te handhaven op het vereiste niveau. Hiermee is al een verbetering opgetreden in...

Vliegveld Lelystad

De werkgroep Vliegveld Lelystad volgt de ontwikkelingen van het luchtverkeer boven onze wijk. De uitbreiding van vliegveld Lelystad maakt veel los in Nederland. De BAH volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij merken ook, evenals vele bewoners in de wijk dat het...

Groen

In 2017 is de werkgroep Groen van start gegaan. Een twaalftal actiepunten is gedefinieerd. Er is een overleg met de gemeente gestart om de kwaliteit van het groenonderhoud in onze wijk te verbeteren. Enige verbetering is reeds te zien maar er zal nog veel overleg...

Buurtpreventie

In 2017 is er vanuit de BAH veel aandacht geweest voor buurtpreventie nadat er in 2016 negen inbraken en drie pogingen tot inbraak in onze wijk hadden plaatsgevonden. Op 9 mei werd een bijeenkomst voor WAAKS buurtpreventiebeheerders uit Vogelhorst georganiseerd bij de...