Dit jaar hadden we zowel successen als teleurstellingen in relatie tot de wateroverlast in de wijk. Na het aanbrengen van een nieuwe vlotterunit is het waterpeil van de Zwaansvijver beter te handhaven op het vereiste niveau. Hiermee is al een verbetering opgetreden in het waterpeil in de tuinen. Een dam en duiker bij het Zwaanpad zijn verwijderd, zodat overtollig hemelwater sneller kan worden afgevoerd. In december viel er zoveel regen dat een flink aantal tuinen weer is ondergelopen. Hieruit bleek dat we er nog niet zijn, de werkgroep blijft dus regelmatig in overleg met de gemeente en het waterschap voor het invoeren van verbeteringen in de waterloop. Het nieuwste project is het in kaart brengen van de drainage strings in Fase A en B. Hiervoor is de bewoners aan het begin en einde van de string gevraagd op zoek te gaan naar het putje waarmee de drainage doorgespoten kan worden. Lees meer…