Werkgroep wateroverlast

De werkgroep wateroverlast

De werkgroep wateroverlast heeft zich ten doel gesteld het waterbeheer in de wijk te verbeteren om wateroverlast te voorkomen. De werkgroep heeft hechte contacten met de Gemeente Almere en met het Waterschap Zuiderzeeland.

Sinds de realisatie van Vogelhorst 1 is er al sprake van wateroverlast, wat drassige of zelfs ondergelopen tuinen veroorzaakt in periodes van overvloedige regenval. In Vogelhorst 1 zijn de huizen op ‘terpen’ gebouwd, de kavel is alleen opgehoogd met zand op de plaats van de woning en bijbehorend erf. De tuin is in de meeste gevallen aangelegd zonder verdere verhoging van de grond.

Niets doen is geen optie, de wateroverlast wordt steeds nijpender. Als gevolg van bodemdaling (15 á 20 cm de laatste 20+ jaar), klimaatverandering (intense hevige regenbuien met kortere intervallen) en het niet handhaven van het Peilbesluit 2006 voor ALM9 (Het peilgebied nummer voor Vogelhorst 1) zal het probleem alleen maar groter worden.

Op de website van de gemeente staan nog goede tips over wat je zelf moet regelen en hoe de gemeente kan helpen en adviseren.

Nieuwsbrief Wateroverlast

Nieuwsbrief met verslag over de uitkomst uit het laatstelijk gehouden wateroverlast overleg met de gemeente Almere in april 2017.

Dossier Wateroverlast

Alle berichten die sinds 2001 op de BAH website hebben gestaan over wateroverlast zijn vastgelegd in een dossier. Dit dossier is voor belangstellenden te downloaden in een PDF document.

Drainage

Uw hulp nodig! De afgelopen weken hadden veel bewoners natte voeten in het laaggelegen deel van hun tuin. We zijn nu gelukkig zover met het beheer van de waterhuishouding in onze wijk dat we al snel in de gaten hadden wat de oorzaak was. U zult meteen...

Lees meer

Dam en duiker

Afgelopen week waren er grondverzet activiteiten aan het Zwaanpad met als doel de waterloop in de wijk te verbeteren. Diegenen die met enige regelmaat een fietstochtje of wandelingetje maken langs het Zwaanswater realiseren zich wellicht niet dat de vijver...

Lees meer

Verbetering waterloop

Bij de aanpak van de wateroverlast in onze wijk evalueert de werkgroep wateroverlast stap voor stap met de gemeente en het waterschap welke verbeteringen moeten worden gerealiseerd om de waterloop in en om onze wijk op korte termijn te verbeteren én aan te...

Lees meer

Muskusratten plaag

Bel het team muskusratten-beheer. 24/7 te bereiken via 06-11324093 Het Waterschap Zuiderzeeland is druk bezig de toegenomen muskusratten populatie te bestrijden. Door een landelijke proef is de muskusrat drie jaar lang niet bestreden en is het aantal muskusratten te...

Lees meer

Wateroverlast nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2017 - BAH werkgroep wateroverlast Vogelhorst I Als uitkomst uit het laatstelijk gehouden wateroverlast overleg met de gemeente Almere in april 2017, zijn de volgende punten besproken en wil de werkgroep deze hierbij met u delen: Bodemdaling en grond...

Lees meer

Bewonersenquête

Eindrapport bewonersenquête wateroverlast Vogelhorst I. In de periode mei/juni 2016 werd door de gemeente Almere een bewonersenquête gehouden over wateroverlast in Vogelhorst I. Inmiddels hebben wij het eindrapport (maart 2017) ontvangen en onderaan dit...

Lees meer

Nieuwe vlotterunit

Als gevolg van de inspanningen van de werkgroep Wateroverlast van de BAH, werd recentelijk door het Waterschap Zuiderzeeland de oude “drijverstuw” aan de Leeuwerikweg vervangen door een nieuw geïnstalleerde “vlotterunit”. In tegenstelling tot het handhaven van een...

Lees meer

Update wateroverlast 2016

Eén van de prioriteiten voor de aanpak van de wateroverlast is de drainage in de wijk. Langs alle lanen - dus op openbaar terrein - is drainage aanwezig. De afgelopen jaren is het onderhoud achtergebleven met als gevolg mankementen en verstoppingen. De gemeente is nu...

Lees meer

Drainage in de polder

In de polder is het noodzakelijk dat er drainage aanwezig is en goed wordt onderhouden (elke 2 jaar). Er zijn verschillende drainage methoden. Verticale drainage heeft weinig zin, want de grond is al verzadigd met water en de holocene veen (verdichte) grondlaag is...

Lees meer

Bericht voor de werkgroep wateroverlast

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH