Eindrapport bewonersenquête wateroverlast Vogelhorst I.

In de periode mei/juni 2016 werd door de gemeente Almere een bewonersenquête gehouden over wateroverlast in Vogelhorst I. Inmiddels hebben wij het eindrapport (maart 2017) ontvangen en onderaan dit artikel geplaatst. Hierin kunt u lezen wat de bewoners aan ervaring omtrent wateroverlast in Vogelhorst I gedeeld hebben. Doordat de verzamelde gegevens uit deze enquête niet direct gekoppeld kunnen worden aan adressen van woningen, kan de werkgroep wateroverlast van de BAH géén trend voor ervaren wateroverlast uitwerken of clusters van kavels zien, wáár precies in de laaggelegen tuinen zich wateroverlast voordoet. Wel erkent de gemeente het probleem en werkt aan verbetering van de situatie door het repareren en onderhouden van de openbare drainage en het verbeteren van de waterafvoer via de Zwaansvijver en waterlopen.

Onder het motto
“als er géén intensieve regenbui valt of als het niet echt langdurig geregend heeft, hebben we in Vogelhorst praktisch géén wateroverlast” … gaat de werkgroep op dit onderwerp van wateroverlast voorlopig gestaag verder, en heeft elke drie maanden overleg met de gemeente.

Ons advies

Wij hebben vertrouwen in de acties die de gemeente Almere gaat ondernemen om de wateroverlast te verminderen. Heeft u nu weinig of geen wateroverlast dan kunt u de ontwikkelingen afwachten. Heeft u een laaggelegen tuin en veel wateroverlast, dan is het verstandig een expert in de arm te nemen om de situatie in kaart te brengen en advies uit te brengen over mogelijke verbeteringen zoals onderhoud en/of uitbreiding van drainage en het ophogen van de tuin. Door klimaatveranderingen en verwachte bodemdaling zal de wateroverlast in de toekomst alleen maar toenemen als we niets ondernemen.

Tip: Ook bewoners van Vogelhorst kunnen voor het ophogen van hun tuin gratis zwarte grond krijgen bij een van de gemeentelijke gronddepots. Vervoer vanaf het gronddepot naar je kavel regel je zelf. Download het aanvraagformulier via deze link. Verdere aanwijzingen staan op het formulier.

Achtergrondinformatie om te lezen / downloaden

Huidige stand van zaken (mei)
Eindrapport bewonersenquête
Overzichtskaarten drainageleidingen