Op het fietspad en in de berm bij het Zwaanplantsoen hadden wij al enkele jaren wateroverlast. Dat was met name in de winter gevaarlijk want het water bevroor direct. De werkgroep waterbeheer heeft met de gemeente intensief overleg gehad om tot een oplossing te komen. In eerste instantie werden de bermen verlaagd, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. Nu is er drainage aangelegd in de verwachting dat daarmee het overvloedig aanwezige water niet meer op het fietspad blijft staan.