Uw hulp nodig!

De afgelopen weken hadden veel bewoners natte voeten in het laaggelegen deel van hun tuin. We zijn nu gelukkig zover met het beheer van de waterhuishouding in onze wijk dat we al snel in de gaten hadden wat de oorzaak was. U zult meteen denken dat is simpel, er is erg veel regen en sneeuw gevallen. Dat speelt een rol. Er was echter nog een ander probleem. Het water in de Zwaansvijver kwam door het niet functioneren van een overloop aan de Goudvinklaan veel te hoog te staan, en hierdoor kon de drainage het overtollige water niet afvoeren. Toen al snel door het Waterschap de overloop vrijgemaakt werd was ook het grondwater al snel weer een flink stuk gezakt.

In de openbare ruimte wordt het onderhoud van de drainage elk jaar in opdracht van de gemeente uitgevoerd. In de houtwallen is echter ook drainage aanwezig. Het eigendom van de houtwallen is in Fase A en B van de wijk medio 2001 overgegaan naar de bewoners. Zij zijn dus samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is van groot belang dat de aangelegde drainage goed wordt onderhouden zodat deze naar behoren functioneert en wateroverlast in de tuin zoveel mogelijk voorkomen wordt. Het doorspuiten en schoonspoelen van de drainage is onderdeel van het onderhoud.

De werkgroep Wateroverlast van de BAH is met de gemeente Almere overeengekomen dat éénmalig op kosten van de gemeente dit onderhoud nog wordt uitgevoerd. In de toekomst moeten bewoners hier dus zelf voor zorgen. In de voorbereiding hebben wij ook uw hulp nodig! Op uw kavel of in de directe nabijheid, ligt een put of kolk welke een integraal onderdeel vormt van de drainage. Vanuit deze put of kolk kan het onderhoud namelijk plaatsvinden.

In Fase A ligt er een doorsteek putje aan het begin van de drainage string en een inspectie/doorsteek kolk op het einde van elke houtwal en in de buurt van het schelpenpad.  In Fase B ligt er een doorsteek putje aan het begin van de drainage string en voor de lange strings, een tweetal halverwege, ergens in uw houtwal. Een kaart van de wijk treft u aan via deze link.

De werkgroep vraagt aan u of u weet waar (precies) deze put gelokalisseerd is. Wellicht bent u deze tijdens het tuinieren op de houtwal ooit tegengekomen? Graag ontvangen wij deze informatie via het contactformulier van de werkgroep op onze website. https://bah-almerehout.nl/wateroverlast. Eventuele vragen over dit onderhoud kunt u tevens stellen via dit formulier. Alvast bedankt voor uw medewerking namens de werkgroep Wateroverlast.

Een kaart van de wijk treft u aan via deze link.