Probleem met muskusratten?

Bel het team muskusratten-beheer.

24/7 te bereiken via 06-11324093

Het Waterschap Zuiderzeeland is druk bezig de toegenomen muskusratten populatie te bestrijden. Door een landelijke proef is de muskusrat drie jaar lang niet bestreden en is het aantal muskusratten te hoog opgelopen. Na meldingen dat er ook klemmen in onze wijk zouden zijn geplaatst is er vanuit de werkgroep wateroverlast van de BAH contact gezocht met het waterschap. Hierbij het antwoord: Er zijn door het team muskusrattenbeheer alleen stokjes geplaatst (o.a. bij het Zwaanpad) om plekken te markeren waar zich muskusratten bevinden. Er zijn geen klemmen geplaatst. Natuurlijk houdt het team rekening met aanwezige bevers en wordt zo goed mogelijk voorkomen dat een bever in aanraking komt met een muskusrattenklem. Het waterschap adviseert om honden niet los te laten lopen langs het water.

Als er klemmen worden geplaatst en er onverhoopt een bever of ander dier in de klem komt dan is er een contactnummer waar zo snel mogelijk naar gereageerd moet worden zodat ze kunnen helpen. Het team muskusrattenbeheer is 24/7 te bereiken via 06-11324093. Om meerdere telefoontjes over hetzelfde probleem te voorkomen het verzoek om op de plaats van het probleem een briefje achter te laten en een melding in bijvoorbeeld Nextdoor te plaatsen met het bericht dat het team is gewaarschuwd.

Lees meer over muskusrattenbeheer op de website van het waterschap Zuiderzeeland