De boswachters van Staatsbosbeheer hebben op 6 april samen met de werkgroep Groen een wandeling gemaakt in het Overvaartbos. Dit is de bosstrook die direct grenst aan Vogelhorst ten westen van de Leeuwerikweg. In dit bos wordt de nieuwe aanplant die de afgelopen jaren is ingepland ter hoogte van de Vogelweg steeds beter zichtbaar. In de meeste plantvakken met nieuwe aanplant kiest Staatsbosbeheer voor een combinatie van meerdere soorten. Dit biedt een gevarieerder bos dan wat er bij de aanleg werd aangeplant, wat aantrekkelijk is voor diverse vogels.

Het bos wordt niet opgeruimd. Dode takken of omgevallen bomen blijven liggen om beschutting, nestmateriaal of voedsel te bieden voor vogels, bevers, reeën en andere dieren. Er worden alleen bomen geruimd die een gevaar vormen voor wandelaars of fietsers. Net als de gemeente gaat ook Staatsbosbeheer de berenklauw in het bos bestrijden met schapen. De boswachters hebben ook informatie gegeven over de essentaksterfte. Dit is in heel Flevoland een groot probleem omdat de Es veel is aangeplant. Op de website van Staatsbosbeheer is meer te lezen over de essentaksterfte.

Op bijgaand kaartje (in PDF om in te zoomen)  is te zien waar deze werkzaamheden plaatsvinden. Helaas moeten er in het Overvaartbos nog een aantal percelen met essen worden gekapt.