De gemeente had het voornemen de schelpenpaden in onze wijk te laten vergrassen. Er was al een jaar of tien geen onderhoud meer uitgevoerd. Bewoners waren het niet eens met deze aanpak. Na veel gesprekken met de werkgroep Groen heeft de gemeente toegezegd een deel van de schelpenpaden te willen renoveren. En in december is er een begin gemaakt met het afschrapen van de bovenlaag. Op dit moment worden de schelpenpaden aan de westzijde van Vogelhorst 1, een deel van het schelpenpad langs de vijver en een deel van het schelpenpad aan de oostzijde van Vogelhorst aangepakt. Het loopt een stuk lekkerder en ziet er beter uit!