Anny de Gier, voortrekker van de werkgroep groen uit Almere Hout Vogelhorst heeft de speld van ‘Growing Green Cities’ ontvangen voor al haar inspanningen om het groen in de wijk een kwaliteitsimpuls te geven.

‘Growing Green Cities’ is het motto voor de komende Floriade. De Floriade is een wereldtuinbouw-expo die eens in de tien jaar plaatsvindt in Nederland. Rotterdam, Amsterdam(2x), Zoetermeer, Haarlemmermeer en Venlo waren eerdere gaststeden. In 2012 is bekend gemaakt dat Almere de komende Floriade mag organiseren in 2022. De komende jaren werkt de organisatie van de Floriade met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden en kennisinstellingen aan een groen en gezond Almere.

Anny van harte gefeliciteerd met deze erkenning voor al het werk om het groen in en om onze mooie wijk in goede conditie te houden!

Foto bovenaan en onderaan de pagina is van: Jan Dekker

Green Cities speld