Nieuwsbrief mei 2017 – BAH werkgroep wateroverlast Vogelhorst I

Als uitkomst uit het laatstelijk gehouden wateroverlast overleg met de gemeente Almere in april 2017, zijn de volgende punten besproken en wil de werkgroep deze hierbij met u delen:

  • Bodemdaling en grond ophoging van laaggelegen tuinen
  • Onderhoud aan drainage
    • In openbaar terrein
    • In de houtwallen van Fase A en B
  • Onderhoud aan waterlopen
  • Groenstrook tussen houtwal en Zwaansvijver Fase C
  • Grondwater hoogte

Lees de hele nieuwsbrief via deze link: Nieuwsbrief wateroverlast mei 2017