Actieve leden gezocht!

Actieve leden gezocht!

De BAH wil zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk betrekken. Heeft u bepaalde kennis van zaken die nuttig is voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken  in de wijk te verbeteren? Meld u dan aan. De BAH heeft door de jaren...
Help mee voor beter OV!

Help mee voor beter OV!

Dat de uitbreiding van wijken om ons heen ook kansen biedt laat de samenwerking zien van de werkgroep verkeer in de werkgroep Openbaar Vervoer. Op initiatief van het Platform Oosterwold is er een werkgroep opgericht om het Openbaar Vervoer in Oosterwold en Almere Hout...

Actieve leden gevraagd

De BAH wil zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk betrekken. Heeft u bepaalde kennis van zaken die nuttig is voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken  in de wijk te verbeteren? Meld u dan aan. De BAH heeft door de jaren...

Werkgroep Groen

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep groen: renovatie schelpenpaden, Nachtegaallaan, Archeologische vindplaats De Bult, Schapen, Speeltuin, Groene Buren, Bijenhotel, Verkeersrotondes Vogelweg, Afvalstations. De werkgroep groen heeft zich ten doel gesteld...

Werkgroep Waterbeheer

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep waterbeheer: waterhoogtes grondwater, bevers en muskusrat in de wijk, De werkgroep waterbeheer beschikt over waarnemingen van de wisselingen in hoogte van het grondwater in onze wijk. Over het afgelopen jaar is de...