Werkgroep Waterbeheer

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep waterbeheer: waterhoogtes grondwater, bevers en muskusrat in de wijk, De werkgroep waterbeheer beschikt over waarnemingen van de wisselingen in hoogte van het grondwater in onze wijk. Over het afgelopen jaar is de...

Werkgroep Verkeer

De werkgroep is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de verkeerssituatie op de Kievitsweg,  Leeuwerikweg en Watersnipweg. Ook participeerden leden van de werkgroep Verkeer in een werkgroep om het openbaar vervoer naar Almere Hout te verbeteren. Kansen op beter...

Vogelhorst II

In Vogelhorst II is in 2020 door de gemeente goede zaken gedaan m.b.t. de verkoop van de kavels. Er is nog één kavel gereserveerd (zie hieronder: de gele kavel) en de rest is verkocht (zie alle grijze kavels) Ook sinds maart 2020 (het begin van de Corona pandemie)...
Speld voor Groen

Speld voor Groen

Anny de Gier, voortrekker van de werkgroep groen uit Almere Hout Vogelhorst heeft de speld van ‘Growing Green Cities’ ontvangen voor al haar inspanningen om het groen in de wijk een kwaliteitsimpuls te geven. ‘Growing Green Cities’ is het motto voor de komende...
Aanleg park fase 2!

Aanleg park fase 2!

Iedereen heeft het kunnen zien, de aanleg is gestart van het park rondom de archeologische vindplaats ‘De Bult’ bij de vijver in Vogelhorst II. De aanleg wordt in fases uitgevoerd: •       In het 1ste kwartaal worden de bomen volgens het plan geplant. Ook worden de...