Muskusratten plaag

Muskusratten plaag

Probleem met muskusratten? Bel het team muskusratten-beheer. 24/7 te bereiken via 06-11324093 Het Waterschap Zuiderzeeland is druk bezig de toegenomen muskusratten populatie te bestrijden. Door een landelijke proef is de muskusrat drie jaar lang niet bestreden en is...
Wateroverlast nieuwsbrief

Wateroverlast nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2017 – BAH werkgroep wateroverlast Vogelhorst I Als uitkomst uit het laatstelijk gehouden wateroverlast overleg met de gemeente Almere in april 2017, zijn de volgende punten besproken en wil de werkgroep deze hierbij met u delen: Bodemdaling en...
Bewonersenquête

Bewonersenquête

Eindrapport bewonersenquête wateroverlast Vogelhorst I. In de periode mei/juni 2016 werd door de gemeente Almere een bewonersenquête gehouden over wateroverlast in Vogelhorst I. Inmiddels hebben wij het eindrapport (maart 2017) ontvangen en onderaan dit...
Nieuwe vlotterunit

Nieuwe vlotterunit

Als gevolg van de inspanningen van de werkgroep Wateroverlast van de BAH, werd recentelijk door het Waterschap Zuiderzeeland de oude “drijverstuw” aan de Leeuwerikweg vervangen door een nieuw geïnstalleerde “vlotterunit”. In tegenstelling tot het handhaven van een...
Update wateroverlast 2016

Update wateroverlast 2016

Eén van de prioriteiten voor de aanpak van de wateroverlast is de drainage in de wijk. Langs alle lanen – dus op openbaar terrein – is drainage aanwezig. De afgelopen jaren is het onderhoud achtergebleven met als gevolg mankementen en verstoppingen. De...
Drainage in de polder

Drainage in de polder

In de polder is het noodzakelijk dat er drainage aanwezig is en goed wordt onderhouden (elke 2 jaar). Er zijn verschillende drainage methoden. Verticale drainage heeft weinig zin, want de grond is al verzadigd met water en de holocene veen (verdichte) grondlaag is...